8200

Popis osnovnih sredstava

Korištenjem ručnog računala za prikupljanje podataka (terminala) praćenje osnovnih sredstava postaje jednostavno, brzo i efikasno. Udio ljudskog rada se smanjuje a time i mogućnost grešaka.

Kvalitetnom i trajnom 3M naljepnicom s bar-kodom označimo osnovno sredstvo. Skeniranjem kodova s inventurnih naljepnica pomoću CipherLab 8200 terminala s ugrađenim čitačem bar-koda, u minimalnom vremenu sastavljen je popis koji se prenosi u računalo na daljnju obradu.

Nudimo vam paket za brz, točan i ekonomičan popis osnovnih sredstava:

Ovakav način popisivanja osnovnih sredstava i sitnog inventara eliminira greške i štedi vaš novac - radne sate koje nećete provesti u zamornom popisivanju sigurno možete iskoristiti korisnije!

Mogućnosti programa na terminalu:

Za točan uvid u način rada programa na terminalu pregledajte upute u pdf formatu:

Upute Inventura v1.0


Naravno, program je moguće prilagoditi posebnim potrebama korisnika, kao i sadržaj inventurnih naljepnica!