Rječnik

Kako je većina priručnika i prateće dokumentacije iz područja automatske identifikacije napisana na engleskom jeziku, a terminologija također potječe iz engleskog govornog područja, ovdje navodimo prvo termin u izvornom obliku, a zatim hrvatski prijevod (ako postoji) ili značenje termina.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

AIAG
Automotive Industry Action Group
AIDC - Automated Identification and Data Capture (ili Collection)
Automatska identifikacija i prikupljanje podataka - područje koje obuhvaća različite tehnike automatiziranog očitavanja podatka (dakle bez korištenja tipkovnice) kao što su bar-kod, RFID, OCR, MICR, Smart ili magnetic stripe kartice, biometrija...) i podrazumijeva upotrebu specijalizirane opreme.
AIM
Automatic Identification Manufacturers, udruženje proizvođača opreme za automatsku identifikaciju
ALPHANUMERIC, alfanumerički
set znakova koji se sastoji od slova i znamenaka.
ANSI
American National Standards Institute, američki nacionalni institut za standardizaciju
Aperture
Mjera veličine zrake koja očitava barkod.
ARCP, Active Ribbon Control and Positioning
Citizenov patentirani sistem kontrole napetosti i pozicioniranja termo-transfer trake u Citizen barkod printerima. Traka ostaje jednako napeta bez obzira je li tek na početku ili je već gotovo potrošena.
ASCII
Akronim za "American Standard Code (for) Information Interchange", shemu za kodiranje znakova baziranu na engleskom alfabetu. Uključuje 128 karaktera, od kojih su 33 kontrolni znakovi koji ne mogu biti otisnuti.
Kod programiranja nekih od uređaja, bit će potrebna ASCII tabela...
Autodiscriminate
Sposobnost čitača (njegovog dekodera) da razlikuje i čita više različitih barkod simbologija.
Auto sense mode
način rada u kojem sam uređaj detektira prisutnost objekta s kojeg treba pročitati barkod zapis.

B

Barcode ili bar code
Službeni naziv u hrvatskom jeziku je crtični kod, ali su u svakodnevnom govoru i pismu češće u upotrebi barkod, bar kod ili bar-kod.
Crtični kod je niz smislenih tamnih i svijetlih linija ili polja koji predstavlja strojno čitljivu prezentaciju informacije.
Kod linearnog bar-koda to su uvijek tamni štapići i praznine među njima, a kod 2D kodova su to tamna i svijetla polja.
Linearni bar-kod služi uglavnom za identifikaciju određenog objekta, odnosno predstavlja "ključ" za bazu podataka u kojoj su sadržani ostali podaci o tom objektu. Matrični ili 2D kod može sadržavati puno veći broj znakova, pa sam predstavlja bazu podataka.
Tip znakova koji se može kodirati u nekom bar-kod simbolu određen je pravilima svake pojedine simbologije (samo znamenke, ili dodatno i slova, znakovi interpunkcije, kontrolni znakovi).
Više informacija možete naći na stranici o bar-kodu.
Batch terminal
Terminal koji nema mogućnost bežične komunikacije, a podatke prenosi putem baze ili kabela spojenog na host (računalo).
Biometrija
automatizirana metoda prepoznavanja osoba na temelju fizioloških i anatomskih karakteristika. Mjere se npr. otisci prstiju, oblik lica, geometrija ruke, potpis odn. pismo, zjenica ili mrežnica oka, glas itd.
Bluetooth
bežična komunikacijska veza kratkog dometa u frekvencijskom ISM* pojasu od 2,4 GHz. (* ISM – International safety management).

C

CAD
Computer Aided Design
CAM
Computer Aided Manufacturing
CCD (Charge Coupled Device)
elektronički uređaj visoke osjetljivosti sastavljen od silikonskih čipova osjetljivih na svjetlo. Mijenja detektirane fotone svjetlosti u elektronske signale. Svaki od tisuća ili milijuna sićušnih piksela koji sačinjavaju CCD konvertira to svjetlo u elektrone. Broj elektrona (obično opisan kao akumulirani naboj pixela) se mjeri i konvertira u digitalnu vrijednost.
CCD čitač je obično niže cijene i lagan u usporedbi s ostalim tipovima. Nedostatak mu je činjenica da mora biti u dodiru s kodom (otuda i naziv "kontaktni skener") i može pouzdano očitati samo kod koji nije širi od samog čitača.
CHECK CHARACTER, kontrolni znak
znak dodan simbolu zbog provjere ispravnosti očitanog niza.
CLP
kratica korištena za Citizen Label Printer
CMOS (Complimentary Metal-Oxide Semiconductor)
tip senzora koji se (osim češćeg CCD-a) koristi za imaging čitače. Kao i CCD, i CMOS u osnovi pretvara svjetlost u digitalnu informaciju, ali uz nižu osjetljivost i kvalitetu slike, i manju potrošnju energije. CMOS uređaj dobro dekodira crno-bijele simbole, ali je CCD imager prikladniji za čitanje kodova nižeg kontrasta zbog veće čistoće slike.
CODABAR
Standardna linearna bar code simbologija razvijena 1972. (također poznata pod nazivom Code 2/7). Koristi znamenke od 0 do 9, slova od A do D i simbole - . $ / +. Može se tiskati čak i na dot-matrix printerima. Koristi se primarno u medicinskim ustanovama, kurirskim službama (FedEx) i knjižnicama. Budući da su nam danas na raspolaganju kvalitetnije metode i sredstva za tisak kodova, a postoje novije simbologije koje zauzimaju manje prostora po otisnutom znaku, Codabar je sve rjeđe u upotrebi, osobito u novim aplikacijama.
CODE 39
Standardna linearna bar code simbologija u širokoj upotrebi. Set znakova obuhvaća znamenke od 0-9, slova A-Z, razmak i simbole . $ / + %. Postoji i "Full ASCII" varijanta koda 39 s mogućnošću kodiranja 128 znakova. Koristi "*" kao start i stop znak. Najveći nedostatak ove simbologije je što zauzima dosta prostora po kodiranom znaku, pa se ne može koristiti na vrlo malim proizvodima.
CONTINUOUS, kontinuirana simbologija
simbologija kod koje se prostor između znakova tretira kao znak.
CORE SIZE, veličina ili promjer špule
na koju je namotana termo-transfer traka ili naljepnice - podatak koji treba znati kod narudžbe potrošnog materijala. Svaki printer ima točno definiranu tu dimenziju kad se radi o TT trakama; kod naljepnica je najčešće dopušteno odstupanje.

D

DECODER
konvertira signal čitača u informaciju razumljivu računalu.
DENSITY, gustoća
broj znakova koji se mogu kodirati u datoj jedinici duljine koda.
DEPTH OF FIELD, dubina polja
udaljenost između najbliže i najdalje toćke s koje čitač može očitati barkod.
DISCRETE, diskretna simbologija
simbologija kod koje se razmaci između znakova u kodu ne tretiraju kao znakovi.

E

EAN
European Article Number
EANCOM
Uputa za primjenu UN/EDIFACT standardnih poruka. U 45 poruka definira se i objašnjava kako koristiti podatkovno polje i time olakšava primjena EDIFACT-a.
EAS
(engl. Electronic Article Surveillance) ili elektronički nadzor robe - tehnologija koja se koristi za identifikaciju robe pri prolazu kroz izlazna vrata kako bi se upozorilo da je roba neovlašteno iznešena iz npr. dućana, knjižnice ili sl.
EDIFACT
(engl. Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport – međunarodni standard u elektroničkoj razmjeni podataka u području administracije, trgovine i transporta). Od 1987 g. primjenjuje se kao ISO standard 9735 pod kontrolom UN/CEFACT-a (United Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) u velikom broju zemalja svijeta.
EPC
(engl. Electronic Product Code) ili elektronički kod proizvoda - novi način globalne identifikacije fizičkih predmeta, lokacije, utovara, imovine i drugih entiteta, čija se upotreba prati pomoću radiofrekvencijskih identifikacijskih oznaka (RFID) ili barkodova preko EPC mreže. EPC je univerzalni identifikator - budući da mora osigurati jedinstvenu identifikaciju za bilo koji fizički objekt bilo gdje u svijetu, zamišljen je tako da odgovara potrebama različitih područja ljudskog djelovanja. Strukturu EPC koda definira EPCglobal Tag Data Standard - otvoreni standard dostupan na web stranicama EPCglobal, Inc.

F

FANFOLD
papir (ili neki drugi medij za tisak) složen u formi lepeze ili harmonike. Npr. beskonačni obrasci i "kompjuterski papir" su složeni u fanfold formu. Potrošni materijal (etikete ili drugo) za termo printere je obično u kolutu, ali Citizen printeri rade s materijalom složenim na oba načina.
FIRST READ RATE
odnos između broja pokušanih i uspješnih prvih očitanja skenera.
FIXED LENGTH, simbologija fiksne duljine
simbologija kod koje svaki barkod simbol mora imati točno određenu duljinu.

G

GDSN (Global Data Synchronization Network)
GS1 globalna mreža za sinkronizaciju podataka. Mreža pruža informacije o trgovačkim jedinicama u sustavu. Drugi naziv za tu mrežu je Globalni registar.
GDTI (Global Document Type Identifier)
GS1 identifikacijski ključ koji se koristi za prepoznavanje tipa dokumenta. Sastoji se od prefiksa, tipa dokumenta, kontrolnog broja i serijskog broja.
GHS
(engl. Global Harmonized System) – svjetski usklađeni sustav klasificiranja i tiskanja naljepnica za kemikalije. Program za tiskanje naljepnica BarTender sadrži primjere propisanih GHS naljepnica.
GIAI (Global Individual Assets Identifier)
GS1 identifikacijski ključ za prepoznavanje osnovnih sredstava.
GINC
(engl. Global Identification Number for Consignment) - GS1 identifikacijski ključ za identifikaciju logičkih grupiranja roba u postupku konsigniranja.
GPC (Global Product Classification)
GS1 propisani standard za klasifikaciju grupa proizvoda za GDSN.
GS1-128
(ranije UCC / EAN-128), je razvijen da bi se osigurao globalni standard za razmjenu podataka između različitih tvrtki. Ne samo da kodira podatke, već daje i metodu definiranja značenja tih podataka pomoću liste identifikatora aplikacija ("Application Identifiers", ili AI). GS1-128 nije barkod simbologija. To je standard koji definira vrstu podataka i njihov format. U osnovi, može se reći da je GS1-128 jezik Code 128 simbologije. Koristi znak FNC1 (Function Code 1)) i identifikatore aplikacije u sljedećoj tipičnoj strukturi: - Code 128 start znak (START-A, START-B or START-C) - Code 128 FNC1 znak - Application Identifier (AI) - Podaci koji se kodiraju - Symbol Check znak - Stop znak
GS1 DataBar
GS1 DataBar simboli mogu nositi više informacija (osobito korisno za identifikaciju malih arikala) u usporedbi s trenutno korištenim EAN/UPC barkodom. GS1 DataBar omogućava GTIN identifikaciju za proizvode koje je inače teško označiti, na primjer svježu hranu, nakit i slično. Mogu sadržavati identifikatore aplikacije (GS1 Application Identifiers) kao serijske brojeve, lot brojeve, rokove upotrebe... Sve to stvara podlogu za efikasniju identifikaciju i sljedivost proizvoda, praćenje kvalitete i produktivnosti. Preporuke za primjenu ovakvih aplikacija (i identifikatora) su još u razvoju.
Do kraja 2010, GS1 DataBar standard će biti dostupan za bilateralne sporazume u trgovinskoj razmjeni za sve artikle. U fokusu će biti svježi proizvodi koji se skeniraju na blagajnama.
Do kraja 2014, GS1 DataBar standardi uključujući i informaciju o atributima (korištenjem identifikatora aplikacije AI) moći će se koristiti između svih trgovačkih partnera. Minimalni zahtjev će biti da trgovac može skenirati i procesirati GTIN artikla kodiran u GS1 DataBar simbologiji.
EAN/UPC simbologija će se i dalje koristiti tamo gdje je i sada u upotrebi a eventualna promjena u GS1 DataBar će biti prepuštena vlasniku marke.
Više o tipovima DataBar kodova možete pročitati u dokumentu izdanom od strane GS1 organizacije.
GSIN (Global Shipment Identification Number)
GS1 identifikacijski broj pošiljke
GSMP (Global Standard Management Process)
svjetski forum za bolje poslovanje korisnika koji traže standardizirana rješenja za efikasniju opskrbu od proizvođača do kupca. Tipova standarda su:
  • Barkodovi i identifikacija
  • Electronic product code (EPC)
  • Global Dana Synchronization Network (GDSN)
  • eCOM (XML i EANCOM)
  • Global Product Classification (GPC)
  • Sljedivost (traceability)
  • Točnost podataka (data accuracy)
GSRN (Global Service Relation Number)
GS1 identifikacijski ključ za prepoznavanje odnosa između davatelja i korisnika servisa.
GTIN
(engl. Global Trade Item Number – broj globalne trgovačke jedinice) je način jedinstvene identifikacije šifrom. EAN/UCC sustav omogućuje takav način i uvjete (sadržaj šifre, numerički format, simbologiju, do preporučenih dimenzija i položaja koda na ambalaži). Osim barkoda moguće je upotrijebiti i RFID tag.
GWP – (engl. Good Weighing Practice)
program i vodič za ocjenjivanje, rad i testiranje sustava vaganja koji je razvio Mettler Toledo, vodeća tvrtka za vaganje i mjerenja.

H

HACCP
(engl. Hazard Analysis Critical Control Point) – analiza opasnosti i kontrola kritičkih točaka odnosno sustav samokontrole za osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane i farmaceutskih proizvoda.
HEIGHT, visina
vertikalna mjera barkoda.
HIBCC
Health Industry Bar Code Council

I

IEEE 1284
standard koji definira dvosmjernu paralelnu komunikaciju između računala i drugih uređaja.
IP RATING (ingress protection rating)
stupanj zaštite elektroničke opreme, npr. čitača i terminala. Sastoji se od 2 broja (IP54, IP65 i sl.). Najveći mogući stupanj je IP68.
Prvi broj označava razinu zaštite od čvrstih čestica ili prašine
0 - bez zaštite
1 - zaštita od čvrstih čestica do 50 mm
2 - zaštita od čvrstih čestica do 12 mm
3 - zaštita od čvrstih čestica do 2,5 mm
4 - zaštita od čvrstih čestica do 1 mm
5 - zaštita od prašine, ograničen ulaz čestica bez štetnih naslaga
6 - potpuna zaštita od prašine
Drugi broj predstavlja razinu zaštite od vode ili tekućina
0 - bez zaštite
1 - zaštita od vertikalno padajućih kapi tekućine
2 - zaštita od direktnog prskanja tekućine do 15° od vertikale
3 - zaštita od direktnog prskanja tekućine do 60° od vertikale
4 - zaštita od direktnog prskanja tekućine iz svih smjerova, dozvoljen je limitirani prodor
5 - zaštita od mlaza tekućine niskog pritiska (30 kPa ili 0,3 bar s udaljenosti 3m) iz svih smjerova, dozvoljen je limitirani prodor
6 - zaštita od mlaza tekućine visokog pritiska (100 kPa ili 1 bar s udaljenosti 3m) iz svih smjerova, dozvoljen je limitirani prodor
7 - zaštita od potapanja u tekućinu između 15 cm i 1 m u trajanju od 30 minuta
8 - zaštita od dugotrajnog potapanja pod pritiskom
ISBN (International Standard Book Numbering)
Internacionalni standard označavanja knjiga
ISMN (International Standard Music Number)
Internacionalni standard za označavanje muzičkih izdanja
ISSN (International Standard Serial Number for Periodicals)
internacionalni standardni serijski broj za periodička izdanja (časopise)

J

JAN
Japanese Article Number

K

KBW (engl. KeyBoard Wedge)
sučelje koje omogućuje nekom uređaju koji nije tipkovnica (npr. barkod skener) da bude priključen na računalo kako bi u nega unosio podatke kao i s tipkovnice.

L

LED (Light Emitting Diode)
LOGMARS
akronim za "Logistics Application of Automated Marking and Reading Symbols", specijalna primjena Code 39 simbologije za U.S. Department of Defense. Standard definira prihvatljivi opseg gustoće, visine koda, veličine slova otisnutih za ljudsku interpretaciju i slično.

M

MAGNETIC STRIPE, magnetna traka
Tehnologija kojom se informacija kodira/pohranjuje na specijalnu magnetiziranu traku, obično na kartici.
MEDIA WIDTH, širina medija
"Medij" je svaka podloga za tisak; širina medija je ograničena širinom glave i konstrukcijom printera pa se redovito navodi u specifikaciji.
MICR
(engl. Magnetic Ink Character Recognition) – prepoznavanje znakova pisanih magnetnom tintom (željezni oksid). Najviše se koristi u bankarstvu.

N

NiCd
Nikal-Kadmij baterija, danas sve manje u upotrebi u terminalima (i prijenosnim čitačima i printerima).
Više o tipovima baterija na stranici Najčešća pitanja: o baterijama...
NUMERIC, numerička simbologija
simbologija u kojoj se set znakova sastoji samo od znamenaka (brojki).

O

OCR, Optical Character Recognition
Tehnologija strojnog optičkog prepoznavanja znakova.

P

PCMCIA card – (engl. Personal Computer Memory Card International Association)
PC kartica (standard od 1991 g.)za prijenosna računala. Iako akronim upućuje prije svega na memorijsku karticu, PCMCIA kartice se koriste za bežičnu komunikaciju, modeme i druge funkcije u prijenosnim računalima.
PORTABLE DATA TERMINAL (PDT), prijenosni terminal za prikupljanje podataka
Prenosivi uređaj najčešće s tipkovnicom, ekranom, ugrađenim čitačem i memorijom dovoljnom za pohranu prikupljenih informacija. Za razliku od običnih čitača (skenera), podaci se prenose računalu nakon niza očitanja, bilo polaganjem terminala u bazu ili bežično.
POS, Point of Sale
Prodajno mjesto. Najčešće se misli na blagajnu u trgovini, no to može biti i bilo koje drugo mjesto naplate (npr. u mobilnoj prodaji).
PRINT CONTRAST, kontrast tiska
Odnos razlike reflektiranog svjetla između crnih i bijelih elemenata barkoda. Kontrast = refleksija bijelog elementa - refleksija crnog elementa/ refleksija bijelog elementa.

Q

QUIET ZONE
Prazan prostor ispred i neposredno iza barkod simbola.

R

RCN (Restricted Circulation Number)
GS1 identifikacijski broj koji se koristi u specijalnim aplikacijama u ograničenom okruženju a definira ga lokalni član GS1 organizacije.
Real-time clock
sat u računalu (obično integrirani čip) koji daje informaciju o točnom datumu i vremenu.
REFLECTIVITY, reflektivnost
Količina svjetla koju odbija površina podloge na kojoj je otisnut barkod.
RESOLUTION, rezolucija, razlučivost
Mjera veličine točke svjetlosti reflektirane čitaču.
RSS
(engl. Reduced Space Symbology) - prostorno ograničena simbologija je 14-znamenkasti EAN/UCC broj za identifikaciju GTIN-a. Sama riječ kaže da se želi na raspoloživom (ograničenom) prostoru opisati što više podataka za identifikaciju proizvoda.
Postoji više varijanti RSS simbola ali se najčešće primjenjuju RSS-14, RSS-14 u stogu, prošireni RSS, ograničeni RSS-14 te kombinacije crtičnog koda i 2D komponenata dvodimenzionalnog koda RSS-14+2D, EAN/UCC+2D i EAN/UPC+2D.
Tri su tipa 2D komponenti:
  • kombinirana (CC-A) 2D simbologija s kodiranjem do 56 znakova
  • podvrsta mikro PDF-a (CC-B) – kodiranje između 56 i 200 znakova
  • neka forma PDF417 (CC-C) – kodiranje preko 200 znakova.

S

SELF-CHECKING, samoprovjeravajuća simbologija
Inherentna sposobnost neke simbologije da izbjegne greške.
Smart keyboard
virtualna tipkovnica za Windows mobilne uređaje. Smart card keyboard je tipkovnica s integriranim Smart Card čitačem.
SPEED, brzina (za printere)
Broj milimetara (ili drugih jedinica duljine) koje printer otisne u sekundi.
SSCC
(engl. Serial Shipping Container Code – serijski otpremničko-kontejnerski kod) je standardni identifikacijski broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju logističkih (transportnih i/ili skladišnih) jedinica.
START / STOP CHARACTER
Znak koji signalizira čitaču početak ili kraj barkoda.
SUBSTITUTION ERROR RATE
Odnos broja očitanih i pogrešnih znakova.

T

THERMAL DIRECT PRINTER, termo ili direkt-termal printer
Koristi metodu tiska kod koje zagrijani termo elementi glave za pisanje mijenjaju boju papira osjetljivog na toplinu.
THERMAL TRANSFER PRINTER
Koristi metodu tiska kod koje se otisak stvara zagrijavanjem i prenošenjem otopljene boje s termo-osjetljive trake na običan papir ili drugi medij.
TOF ili Top of Form
Vrh odnosno početak papira u printeru. Za pravilno pozicioniranje papira, printer mora imati neku metodu otkrivanja gdje fizički počinje papir.
Touch Screen
Ekran osjetljiv na dodir. Primjer su CipherLab iz serija ručni prijenosni terminali, koji imaju takav ekran kako bi korisnik imao još jednu praktičnu mogućnost interakcije s terminalom.

U

UCC
Uniform Code Council
UPC
Universal Product Code; standardna simbologija korištena u trgovinama.
USB – (engl. Universal Serial Bus)
vanjska sabirnica za razne uređaje kao što su printer, miš, tipkovnica, barkod skener, modem, digitalna kamera, itd…
USB Stick
flash memorija, prijenosni uređaj za pohranu podataka.
USS
Uniform Symbology Specifications

V

VARIABLE LENGTH, simbologija varijabilne dužine
Dozvoljava kodiranje bilo kojeg broja znakova u jednom barkod simbolu.

W

WEDGE READER
Konvertira informaciju očitanog barkoda u signal jednak unosu s tipkovnice.
WIDE-TO-NARROW RATIO
Odnos širokih i uskih elemenata u nekoj simbologiji.
WIDTH, širina
Kada je riječ o barkodu, to je mjera najužeg elementa - isto kao "X-dimenzija".

X

"X" DIMENSION
Mjera najužeg elementa barkoda.
XML (eXtensible Markup Language)
Metajezik koji se koristi za definiciju dokumenata standardiziranog formata koje može pročitati bilo koja XML-kompatibilna aplikacija. Setom GS1 standarda XML koristi se EDI (electronic dana interchange).

Y

Z