EAN13

Automatska identifikacija: bar-kod

Kada je prije nekoliko desetljeća označavanje bar-kodom ušlo u upotrebu, poslovanje je u kvantitativnom i kvalitativnom smislu unaprijeđeno u proizvodnji, transportu, trgovini i mnogim drugim uslužnim djelatnostima. Kao što svaka automatizacija povećava pouzdanost i brzinu, tako je i uvođenje bar-koda omogućilo daleko veći protok proizvoda i informacija nego ranije, u vrijeme ručnog unosa podataka. Danas su bar-kod sustavi kritični element u poslovnim procesima globalne ekonomije.

Bar-kod tehnologija obuhvaća

Do danas, definirano je više od 200 različitih bar-kod simbologija ili jezika, ali ih je malo u praktičnoj upotrebi, a još manje globalno raširenih i prihvaćenih.

Svaka bar-kod simbologija ima vlastita pravila za kodiranje znakova, zahtjeve u odnosu na tisak i dekodiranje i provjeru. Simbologije se razlikuju i po načinu na koji predstavljaju podatke i prema tipu podataka koje mogu predstaviti – neke dozvoljavaju isključivo numeričke podatke, neke mogu kodirati alfanumeričke znakove s dodatkom nekoliko znakova interpunkcije, odnosno set od 128 znakova ili 256 znakova ASCII seta. Najnovije simbologije uključuju i mogućnost kodiranja različitih jezika u istom simbolu, čak i rekonstrukciju podataka oštećenog simbola putem namjerne redundancije.

Nekoliko pojmova značajnih za bar-kod objašnjeni su u slijedećim odlomcima, a korisno je pogledati i u rječnik kojim ćemo nastojati obuhvatiti termine s kojima se najčešće susrećemo u stručnoj literaturi i tehničkim priručnicima bar-kod opreme.

Linearni bar-kod

numerički kodovi:

 • EAN/UPC
 • Interleaved 2 od 5 (ITF)
Linearni bar-kod

alfanumerički kodovi:

 • Kod 128
 • Kod 39
 • Kod 93
 • Codabar
2D kod

stacked simbologije:

 • Code 49
 • Code 16K
 • PDF417
 • MicroPDF417
 • SuperCode
2D kod

matrix simbologije:

 • Code One
 • MaxiCode
 • Data Matrix
 • Aztec Code
 • QR Code

 

bar-kod simbol, linearni

Linearni bar-kod

Svakodnevno se najčešće susrećemo s linearnim bar-kodom, simbolima sastavljenim od okomitih nizova crta i praznina među crtama. Linearni bar-kodovi se koriste kao "ključ" za pristup bazi gdje su pohranjeni podaci o proizvodima. Najveći nedostatak ovog načina predstavljanja podataka je  ograničena količina podataka koja se može "spremiti" u bar-kod.

više » « zatvori

Za pravilno skeniranje, većina bar-kodova mora imati prazan prostor sa svake strane ("quiet zone") i to veličine barem 10 X dimenzija datog bar-koda.

Svaka simbologija koristi posebne start i stop znakove na svakom kraju. Ti znakovi identificiraju simbologiju i omogućavaju čitaču bidirekcionalno očitavanje. Bar-kod na kraju može imati i kontrolnu znamenku koja se izračunava na temelju prethodećih znakova u skladu s određenim algoritmom. Ta kontrola znamenka služi za provjeru korektnog dekodiranja simbola.

Bar-kod simbol može imati i interpretacijsku liniju - ispod samih štapića i praznina bit će otisnut i niz znakova koje simbol predstavlja. Tako je omogućeno da i ljudi mogu pročitati isti sadržaj kao i bar-kod čitač.


Set znakova

Neke simbologije predviđaju kodiranje samo brojeva, a neke pružaju veće mogućnosti. Općenito, postoje tri mogućnosti: numerički, alfa-numerički, i puni ASCII set znakova.

Numerički set znakova znači da simbologija može kodirati samo brojke od 0 do 9. Dodatni znakovi koji se mogu pojaviti su zapravo kontrolni, kao start/stop znakovi.

Alfa-numerički set znakova može kodirati brojke od 0 do 9 i znakove internacionalne abecede od A do Z. I ovdje su mogući dodatni kontrolni start/stop znakovi.

ASCII set znakova, kao što naziv govori, dozvoljava kodiranje cijelog ASCII seta znakova: znači sve znakove ASCII tabele vrijednosti od 0 do 127.

Teoretski, simbologija koja koristi samo numerički set znakova dat će najmanji bar-kod simbol, a ona koja koristi puni ASCII set znakova trebat će više prostora za kodiranje istog podatka.

 

Diskretne i kontinuirane simbologije

diskretna bar-kod simbologija

Bar-kod simbologija može biti diskretna ili kontinuirana.

Kod diskretne simbologije svaki pojedini znak u simbolu može biti interpetiran individualno, bez obzira na ostale znakove u tom istom bar-kod simbolu.

U takvim symbologijama znakove i počinju i završavaju s crtom (a ne prazninom, razmakom). Individualni znakovi su odvojeni određenim razmakom koji sam po sebi ne nosi značenje.

kontinuirana bar-kod simbologija

U kontinuranim simbologijama znakovi se ne mogu promatrati odvojeno jedan od drugoga, jer počinju crtom a završavaju prazninom. Praznina u simbolu završava tamo gdje počinje slijedeći znak. Znak se dakle ne može promatrati individualno jer ne možemo znati koliko je široka zadnja praznina u znaku ako ne uzmemo u obzir početak slijedećeg znaka.

Kontinuirana simbologija uključuje i neku vrstu oznake kraja simbola, pa je posljednja praznina zadnjeg znaka označena je takvom "završnom" crtom.

Ako su svi ostali uvjeti jednaki, diskretna simbologija zahtijeva više prostora za prikaz istog podatka, jer uključuje još i razmake među pojedinim znakovima. Ipak, diskretna simbologija ima tu prednost da se može otisnuti s manjom kvalitetom (jeftinijim printerom) i ima veću toleranciju u skeniranju koda.
Osim navedenog, nema značajnih razlika između ova dva tipa simbologija, odnosno ne može se reći da je jedna pouzdanija od druge.

 

Simbologije s dvije ili više širina

Bar-kod simbologije se također razlikuju po broju mogućih širina crta i praznina među crtama, tako postoje simbologije s dvije ili više mogućih širina.

Kod simbologija koje dozvoljavaju samo dvije širine, crte i praznine su ili "široke" ili "uske". Ovaj pristup je jednostavniji, jer je dovoljno odrediti koliko je točno širok "uski" element - sve ostalo je "široko." To dozvoljava veću toleranciju pri tisku.

Nasuprot tome, simbologije s više dopuštenih širina elemenata mogu imati crte i praznine 2, 3 ili više puta šire od najužeg elementa. Širina najuže okomite crte ili praznine naziva se X dimenzija (mjera je obično "mil", ili tisućiti dio inča). Dakle, najuži element je X širine, srednji može biti 2X širine, a široki element može biti 3X širok. Zbog većeg broja mogućih kombinacija kodiranje podataka je efikasnije, a sam bar-kod simbol uži. X dimenzija određuje širinu svih ostalih crta i praznina između njih, pa time i duljinu cijelog bar-kod simbola. Što je veća X dimenzija, to će i bar-kod simbol biti veći, i lakše će se skenirati. Simbologije više širina su obično kontinuirane.

 

Simbologije fiksne i varijabilne duljine

Simbologije fiksne duljine dozvoljavaju samo točno određen broj znakova u simbolu. Na primjer, u svakom EAN-13 simbolu bit će kodirano 12 znamenaka (trinaesta znamenka je kontrolna), a u EAN-8 uvijek samo 7 znamenaka (uz osmu kontrolnu).

Simbologije varijabilne duljine nemaju to ograničenje, na primjer u Code128 simbolu može se naći onoliko znakova koliko fizički može biti otisnuto.

 

Gustoća

U različitim simbologijama razlikuje se i količina podataka koje se mogu kodirati u jedinici duljine. Relativna gustoća povezana je i s X-dimenzijom.

 

Samo-provjeravajuće simbologije

Simbologija je samo-provjeravajuća ako pojedina tiskarska greška ne može prouzročiti da pogrešni znak bude pročitan kao neki drugi ispravni znak. To znači da pogrešno otisnut bar-kod neće biti pročitan, a ne da simbologija ima algoritam koji bi mogao nekako ispraviti pogrešku.

 

Start i stop znak

Određeni uzorak - niz crta i razmaka postavlja se na početak i na kraj bar-kod simbola i određuju početak odnosno kraj simbola. U pojedinim slučajevima određuju i smjer skeniranja.

 

Kontrolni znak/znamenka

Može se naći na unaprijed utvrđenom mjestu u bar-kod simbolu, a izračunava se algoritmom na temelju ostalih znakova u simbolu. Koristi ga čitač za validaciju dekodiranog podatka.

 

Korekcija pogrešaka

Neke simbologije koriste dodatne znakove u svrhu korekcije pogrešaka ili dopune eventualno nedostajućih (oštećenih) znakova u simbolu. Takvi se znakovi, kao i kontrolni, baziraju na ostalim podacima u bar-kod simbolu. Ima više metoda korekcije pogrešaka, a općenito se može reći da su potrebna dva dodatna znaka za korekciju samo jednog pogrešnog.

dvodimenzionalni QR Code

2D kod

Naziv je prikladan jer se zapravo simbol ne mora sastojati od crtica i praznina. Postoje dva tipa 2D kodova:

 • u obliku stoga (stacked, kao kolekcija linearnih simbola složenih u određenu strukturu, u više redova) i
 • matrice (matrix - simbol se sastoji od svijetlih i tamnih krugova, kvadrata ili heksagonalnih elemenata).
više » « zatvori
Aztec kod, primjer

Razvoj 2D simbologija je potaknut potrebom da se sve više informacija smjesti na mali prostor. Tradicionalni 1-dimenzionalni, linearni kodovi funkcioniraju kao referenca za informaciju pohranjenu u bazi podataka, a 2D kodovi mogu služiti istoj svrsi na puno manjem prostoru ili mogu služiti kao sama baza podataka, noseći sve potrebne podatke o označenom objektu. 2-dimenzionalni kod može pohraniti puno više podataka od linearnog - individualni simbol može sadržavati do 7000 numeričkih ili 4200 alfa-numeričkih znakova. Neke od njih imaju mogućnost podjele sadržaja na više simbola, tako da je moguće kodirati praktički neograničeno dugu poruku. Nedostatak 2D simbologija je potreba specijalnog čitača - obično skupljeg od standardnog.

 

Kod 49, primjerSložene ("Stacked") simbologije nastale su od linearnih kodova. Simboli koda 39 i koda 128, složenih horizontalno "u stog" u više redova daju kod 49 i kod 16K.

Kasnije, 1990 razvijen je i PDF417 s još većim kapacitetom i gustoćom zapisa, s većom čitljivošću. PDF417 dozvoljava puni ASCII set znakova, može kodirati oko 2000 znakova na 4 kvadratna inča. SuperCode je nova varijanta "paketnog" složenog koda gdje su podaci razbijeni u manje pakete i organizirani u simbole različitih oblika.

Matrične simbologije najčešće imaju još veću gustoću zapisa u odnosu na složene simbologije i omogućavaju skeniranje bez obzira na orijentaciju. Matrični kod, odnosno simbol je sastavljen od uzorka ćelija koji mogu biti kvadratni, heksagonalni ili kružni. Podaci su kodirani putem relativnih pozicija svijetlih i tamnih elemenata, a simbologija sadrži i tehnike za detekciju i korekciju grešaka.

To omogućava veću pouzdanost očitavanja i čitanje i djelomično oštećenih simbola. Matrični kodovi su skalabilni pa su prikladni i za označavanje malih proizvoda kao i za velike oznake na paletama i konvejerima.

 


Tisak bar-koda Citizen desktop bar-kod printeri

Otisak bar-koda se može proizvesti na više različitih načina, a najvažnija je pri tome preciznost i kvaliteta otisnutog koda. Uspjeh bar-kod sustava ovisi upravo o kvaliteti otisnutog koda. Zato proizvođači specijaliziranih bar-kod printera kontinuirano ulažu napore i sredstva u razvoj i implementaciju novih tehnologija; tijekom proteklih godina cijene bar-kod printera su sve niže a njihove mogućnosti sve veće.

Među prvim kriterijima u izboru sustava za obilježavanje bar-kodom su količina koju treba otisnuti u određenom vremenu, a nakon toga trajnost koju želimo postići. Za svaku aplikaciju printanja bar-koda postoji optimalan način, hardware i software.

Čitanje bar-koda

bar-kod čitačU osnovi, bar-kod čitači su elektro-optički uređaji koji određenom metodom osvjetljavaju bar-kod simbol i mjere reflektirano svjetlo. Podatak se konvertira iz analognog u digitalni koji dekoder može procesirati, a zatim šalje host računalu ili POS sustavu.

Prema tehnologiji koju koriste, skeneri mogu biti "wand" uređaji, CCD (charge-coupled device), linear imageri ili laserski.

Prema obliku, skeneri mogu biti ručni ili fiksni (ugradbeni), prema zahtjevu aplikacije.