• Vi ste ovdje
 •  
 • Početna
 •  
 • O nama
 •  
 • Društveno odgovorno poslovanje

POLITIKA KVALITETE

Usmjerenost na potrebe i zadovoljstvo kupaca kvalitetom proizvoda, uz zaštitu zdravlja, sigurnosti i dobrobiti zaposlenika, odgovornost u zaštiti okoliša, te otvorenost i socijalna osjetljivost temeljne su vrijednosti poduzeća.

Politika kvalitete


ZELENI URED

Racionalna upotreba energije smanjuje količinu emisija stakleničkih plinova i onečišćenja, a jednako tako smanjuje i troškove za energiju te čini tvrtku konkurentnijom.

UNDP Hrvatska - EE projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj popraćen je kvalitetnim publikacijama i savjetima. Pozivamo sve partnere, korisnike i slučajne čitatelje ovih redaka da u svakodnevnom radu primijene "zeleni" pristup.

Zeleni ured - priručnik
         preuzeto s web stranica UNDP Hrvatska - EE projekt

Ciljevi

 • Kontinuirano procjenjivati ekološki i društveni utjecaj našeg poslovanja
 • Tražiti slične ekološke standarde od naših partnera, dobavljača i korisnika
 • Razmotriti ekološke i društvene posljedice prilikom odlučivanja o našim investicijama i poslovnim planovima
 • Kontinuirano povećavati efikasnost upotrebe resursa (energije, vode i papira)
 • Dodatno smanjiti „ugljični otisak“ ureda (emisije stakleničkih plinova) na najmanju moguću mjeru
 • Unaprijediti i održavati sustav recikliranja
 • Identificirati i primijeniti načela ekološki prihvatljive nabave kad god je to moguće
 • Poboljšati sustav mjerenja i nadzora potrošnje energije i utjecaja na okoliš
 • Trajno motivirati i povećati svjesnost svih zaposlenika o dobrobitima Zelenog ureda
 • Redovito pratiti ostvarenja ciljeva i javno izvještavati o rezultatima aktivnosti.

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Naš se tim od osnivanja do danas rukovodi principima društveno odgovorne prakse u poslovanju. Svjesni da je društveno odgovorno poslovanje okosnica održivog razvoja, želimo postići napredak uz pozitivan utjecaj na okoliš i zajednicu u kojoj poslujemo.

Stoga smo u temeljnim područjima djelovanja - aktivnosti na tržištu, odnos prema zaposlenima, odnos prema okolišu, te odnos s lokalnom zajednicom i društvom u cjelini - usvojili deset načela UN Global Compact inicijative.

UN Global Compact strateška je inicijativa za tvrtke koje su se opredijelile za usklađivanje svog poslovanja i strategija s deset općenito prihvaćenih načela u području ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije. Ta se načela izvode iz Opće deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracija o temeljnim načelima i pravima na radu Međunarodne organizacije, Rio deklaracije o okolišu i razvoju i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije:

Ljudska prava

1. načelo: Tvrtke bi trebale podupirati i poštivati zaštitu međunarodnih ljudskih prava

Zaštita ljudskih prava u okviru tvrtke počinje na radnom mjestu, a proteže se na utjecaj u opskrbnom lancu, te izbor dobavljača i partnera. Naša je odluka da ne poslujemo s poduzećima za koje postoje indicije ili dokazi da se ne pridržavaju ovog načela.

2. načelo: pobrinuti se da ne sudjeluju u kršenju ljudskih prava

Sudjelovanje u nekoj aktivnosti može biti aktivno ili pasivno - i prešutno prelaženje preko saznanja o kršenju ljudskih prava čini vas sudionikom.

Radna prava

3. načelo: Tvrtke bi trebale podržavati slobodu udruživanja i priznavanje prava na kolektivno pregovaranje

Svi zaposlenici tvrtke imaju potpunu slobodu u odluci o pridruživanju organizacijama i sindikatima. Također, slobodni su raspravljati i pregovarati o uvjetima rada i regulaciji odnosa između poslodavca, radnika i njegove organizacije.

4. načelo: dokidanje svih oblika prisilnog rada

Prisilan rad se definira kao bilo koji rad ili usluga koja je iznuđena pod prijetnjom nekog oblika kazne, i na koju ta osoba nije svojevoljno pristala. Iako je u našem kolektivu takva situacija nezamisliva, moramo biti svjesni da se prisilni rad javlja u raznim oblicima čak i u razvijenim zemljama iz kojih dolaze potencijalni dobavljači ili partneri. Ponovo, naša je politika odbiti bilo kakvu suradnju ili povezanost s organizacijama, grupama i pojednicima koji bi bili involvirani ili profitirali od prisilnog rada.

5. načelo: stvarno ukidanje dječjeg rada

Dječji rad predstavlja grubo kršenje ljudskih prava i štetnu eksploataciju koja ostavlja negativan trag u ljudskoj zajednici općenito.Ukidanje dječjeg rada je jasna politika međunarodne zajednice koju u potpunosti podržavamo.

6. načelo: ukidanje diskriminacije u vezi sa zapošljavanjem i izborom zanimanja

U našem je kolektivu neprihvatljivo različito ili negativno tretiranje ljudi zbog karakteristika koje nisu povezane s njihovim sposobnostima ili zahtjevima posla. Mogućnost napredovanja, dodatnog obrazovanja, podjela radnih zadataka i beneficija ovise isključivo o sposobnostima i zalaganju pojedinca.

Okoliš

7. načelo: Tvrtke bi trebale podupirati predostrožan pristup izazovima na području okoliša

Uvođenjem pristupa predostrožnosti, 15. načelo Rio deklaracije iz 1992. Ističe: "tamo gdje postoji prijetnja ozbiljne i nepopravljive štete, nedostatak pune sigurnosti ne smije se koristiti kao razlog za odlaganje učinkovite mjere za sprječavanje narušavanja okoliša". Mjere opreza uključuju sustavnu primjenu procjene rizika (identifikacija i karakterizacija opasnosti, procjenu izloženosti), upravljanje rizikom i komunikaciju rizika. Budući da u našim aktivnostima nema korištenja neprovjerene opreme, opasnih tvari ili rizičnih procesa, poštivanje ovog načela podrazumijeva prije svega nadzor i periodičku kontrolu svih sustava u radnoj okolini. Radni prostor prilagođen je i projektiran u skladu s propisima i normama kojima je cilj zaštita zdravlja i sigurnosti ljudi i okoliša.

Značajna je činjenica da od osnivanja tvrtke do danas nismo prekršili (i posljedično plaćali kazne) ni jedan zakon ili propis o zaštiti okoliša. Nikada nije došlo ni do kakvog incidenta bilo u vezi sa zagađenjem okoliša. Treba naglasiti i da je broj ozljeda na radu, od 1992. do danas = 0.

8. načelo: pokrenuti inicijative radi promicanja veće odgovornosti prema okolišu

Definirali smo svoje politike i strategije kako bi unaprijedili odgovornost prema okolišu, i utjecali na pozitivan način na ostale sudionike u opskrbnom lancu.

9. načelo: poticati razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija

Ekološki prihvatljiva tehnologija štiti okoliš, manje zagađuje, koristi resurse na racionalniji način, reciklira više proizvoda, upravlja otpadom na prihvatljiviji način. Dobavljači i proizvođači s kojima surađujemo su većinom nosioci ISO 14001 certifikata koji su brigu za zaštitu okoliša integrirali u svoje poslovanje i naravno - u svoje proizvode.

Borba protiv korupcije

10. načelo: Tvrtke bi trebale raditi na suzbijanju korupcije u svim njenim oblicima, uključujući iznudu i podmićivanje

Ponosimo se činjenicom da od osnivanja tvrtke do danas nikada nismo pokušali steći prednost ili profit bilo kakvim pritiscima ili podmićivanjem. Svaki potpisani ugovor, svaki sklopljeni posao temeljio se isključivo na našim kompetencijama, uloženom radu i iskustvu.